Ändring av kommunallagen

Lagförslag LF 17/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, kommunallag, förvaltningsstadga, informations- och kommunikationsteknik
Berörda lagar: ll om ändring av kommunallagen för landskapet åland


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser