Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet

Lagförslag FR 15/2004-2005 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: produkt, produktsäkerhet, säkerhet, konsumtionsvara, produktionsskada, hälsonämnd, konsumentsäkerhet, konsumenttjänst, kosmetisk produkt, leksak, Sidhänvisning: 89, 95, 110, 112, 113, 114


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård