Ändring av motiveringen under moment 45.01 Allmän förvaltning

Budgetmotion FM 18/2004-2005 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter