Ändring av studiestödslagen

Lagförslag LF 40/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att studiestödslagen ändras så att bestämmelserna i 39a § om rätt för AMS att få uppgifter av andra myndigheter kompletteras. De nya bestämmelserna ersätter de bestämmelser i 39a § 6 punkten som republikens president förordnat att förfalla.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott