Ändring av studiestödslagen

Lagförslag LF 6/2023-2024 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår ändringar av studiestödslagen vad gäller bestämmelserna om vem som har rätt till studiestöd, definitionen av stadigvarande bosatt på Åland samt begränsningen av möjligheten att bevilja studiestöd för längre tid än ett år i sänder.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott