Ändring av text i allmänna motiveringen under rubriken 'Utveckling och omstrukturering av den kommunala serviceproduktionen' på sidan 15

Budgetmotion BM 19/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: kommunal service, serviceproduktion


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter