För kännedom

  • Utdrag ur protokollet

    Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 24.04.2013. Godkänt.