Ändringar i barnomsorgs- och hemvårdsstödslagstiftningen relaterade till faderskapspenning

Lagförslag LF 12/2012-2013 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: faderskapspenning, faderskap, barnomsorg, hemvårdsstöd, stöd, barn, vård, vårdnadshavare
Berörda lagar: ll om ändring av 4 och 5a §§ ll om stöd för vård av barn i hemmet


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning