Ändringar av kapitelmotiveringen under 45.70 Ålands hälso- och sjukvård

Budgetmotion FM 29/2004-2005 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter