Första behandling

  • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.

    Detta ärende sambehandlas i en gemensam diskussion med nästa ärende nr. 6, Förslag till Ålands budget för år 2024.

    Diskussion.