Angående komplettering av budgetförslagets allmänna motivering på särskilda punkter

Budgetmotion FM 3/2001-2002 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter