Remissdebatt

  • Vid plenum den 11 november meddelade talmannen som sitt förslag att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. Det fattades också beslut om att diskussionen för den här budgetlagen och budgeten är gemensam.