Anpassning av landskapslagstiftningen med anledning av det nya sjöfartsstödet

Lagförslag FR 15/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: sjöfart, stöd, rederinäring, förskottsinnehållning, sjöarbetsinkomst Sidhänvisning: 122, 123, 128, 130, 132, 134 Berörda lagar: landskapslag om tillämpning i landskapet åland av rikslagstiftningen om förskottsuppbörd


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser