Användningsplan för Ålands naturbruksskola

Budgetmotion BM 6/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: skola, naturbruksskola, ålands naturbruksskola, lantmannaskolan, landsbygdscentrum, utlokalisering


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter