Lagtingets beslut 42/2014

Tillhör ärendet: Landskapsregeringens förslag till budget för landskapet Åland 2015, Förbud mot dumpning av toalettavfall, Konkreta åtgärder för mindre byråkrati, Skatteavdrag för elbilar, Samordning av socialservicen, Biljettautomater för införande av passageraravgift, Reformering av jordförvärvslagstiftningen, Reformering av näringsrättslagstiftningen, Stabilitetssystem, Reviderad offentlighetslagstiftning, En moderniserad grundskolelag, EU- och externpolitik, Kompetensregister över studerande, Operation giftfritt dagis, Tandvårdens utveckling, Utvecklingsplan för Åland, Nya upphandlingsdirektiv, Social omsorg, Bomarsunds besökscentrum, Samarbetsunderstöd, Studerande med särskilda behov, Trafiklösningar i Godby, Minska offentlig sektor, TV-licens, Sjukdomskostnadsavdraget, Avräkningsgrunden, Samordning av social service, Ringväg Vårdö-Lumparland, Minskning av anslag, Ansvarsfull avfallshantering, Reformering av skärgårdstrafikavgifterna, Infrastruktur, finansiering genom OPS, Kortrutt till Sottunga, Minskning av anslaget för landskapsregeringen, Omstrukturering av förvaltningen, utlokalisering av arbetsplatser, Landskapsregeringens hemsida, Skolan i rörelse, Gång- och cykelväg Lemströms kanal - Söderby, Landskapets hyreskostnader hos ÅDA ab, Landskapets överföring av budgetmedel till ÅDA Ab, Likviditetsanalys och ekonomiska nyckeltal, Rovdjurspremie på vildsvin, Ålands museum, Underhåll av Skeppsviks brygga, Användningsplan för Ålands naturbruksskola, Hållbart Åland, Obligatorisk programmering i grundskolan
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ålands lagting

BESLUT LTB 42/2014

 

Datum

Ärende

 

2014-12-19

BF 1/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Budget för landskapet Åland år 2015

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående budget för landskapet Åland för år 2015:

    

Anslag 2015

Inkomster 2015

 

VERKSAMHET

 

 

Avdelning 1

 

 

100

LAGTINGET

-3 843 000

1 000

 

 

101

LAGTINGET

-1 808 000

0

 

10100

Lagtinget, verksamhet

-1 808 000

 

 

110

LAGTINGETS KANSLI

-1 639 000

1 000

 

11100

Lagtingets kansli, verksamhet

-1 389 000

1 000

 

11130

Lagtingets bibliotek, verksamhet

-30 000

 

11150

E-demokrati - utvecklingsprojekt

-220 000

 

 

112

LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER

-101 000

0

 

11200

Lagtingets övriga utgifter

-6 000

 

11210

Lagtingets Östersjösamarbete BSPC, verksamhet

-25 000

 

11220

Dispositionsmedel

-70 000

 

 

120

LANDSKAPSREVISIONEN

-210 000

0

 

12010

Landskapsrevisionen, verksamhet

-210 000

 

 

130

ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET

-85 000

0

 

13010

Ålands delegation i Nordiska rådet, verksamhet

-85 000

 

 

Avdelning 2

 

 

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-5 976 000

2 827 000

 

 

200

LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER

-1 060 000

0

 

20010

Landskapsregeringen, verksamhet

-990 000

 

20020

Dispositionsmedel

-70 000

 

 

210

REGERINGSKANSLIET

-1 726 000

75 000

 

21010

Regeringskansliet, verksamhet

-1 726 000

75 000

 

 

 

 

 

 

 

215

KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

-377 000

36 000

 

21500

Kommunikationsverksamhet

-95 000

 

21510

Ålandskontoret i Helsingfors, verksamhet

-210 000

36 000

 

21520

Ålandskontoret i Stockholm, verksamhet

-72 000

 

 

220

FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN

-75 000

0

 

22000

Främjande av jämställdheten, verksamhet

-75 000

 

 

225

FRÄMJANDE AV INTEGRATION

-65 000

0

 

22500

Främjande av integration

-65 000

 

 

230

LAGTINGSVAL

-165 000

0

 

23000

Lagtingsval

-165 000

 

 

240

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

-30 000

2 000

 

24000

Brand- och räddningsväsendet

-30 000

2 000

 

 

250

PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ

-544 000

200 000

 

25000

Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd, personalaktiviteter och personalpolitiska åtgärder

-544 000

200 000

 

 

252

SERVICEVERKSAMHET

-312 000

0

 

25210

Serviceverksamhet

-312 000

 

 

260

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

-372 000

122 000

 

26000

Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

-240 000

0

 

26001

Interreg IVA Central Baltic Programme 2007 - 2013

-42 000

42 000

 

26002

Interreg Central Baltic Programme 2014 - 2020

-80 000

80 000

 

26003

Utvecklingsplan för Åland

0

 

26004

Ålandsdelegationen

-10 000

 

 

265

KONSUMENTSKYDD

-18 000

0

 

26500

Konsumentskydd, verksamhet

-18 000

 

 

270

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

-450 000

2 390 000

 

27000

Radio- och TV-verksamhet

-450 000

2 390 000

 

 

280

LAGBEREDNINGEN

-782 000

2 000

 

28010

Lagberedningen, verksamhet

-782 000

2 000

 

 

Avdelning 3

 

 

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-38 923 000

18 615 000

 

 

300

ALLMÄN FÖRVALTNING

-2 475 000

85 000

 

30010

Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-2 475 000

85 000

 

 

380

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

-30 165 000

18 500 000

 

38000

Pensioner och pensionsrelaterade utgifter

-30 165 000

18 500 000

 

 

390

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

-6 283 000

30 000

 

39000

Allmänna förvaltningskostnader

-1 069 000

30 000

 

39099

Internhyra

-5 214 000

 

Avdelning 4

 

 

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖR-

 

VALTNINGSOMRÅDE

-2 144 000

36 000

 

 

400

ALLMÄN FÖRVALTNING

-1 358 000

35 000

 

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-1 358 000

35 000

 

 

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-109 000

0

 

41000

Övriga sociala uppgifter, verksamhet

-109 000

 

 

420

ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

-70 000

0

 

42000

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter

-70 000

 

 

430

ALLMÄN MILJÖVÅRD

-40 000

0

 

43000

Allmän miljövård, verksamhet

-40 000

 

 

440

NATURVÅRD

-314 000

1 000

 

44000

Naturvård

-314 000

1 000

 

 

450

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

-232 000

0

 

45000

Vattenförsörjning och vattenvård

-232 000

0

 

 

460

AVFALLSHANTERING

-21 000

0

 

46000

Avfallshantering

-21 000

 

 

Avdelning 5

 

 

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNING-

 

ENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-5 538 000

195 000

 

 

500

ALLMÄN FÖRVALTNING

-2 632 000

12 000

 

50010

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-2 632 000

12 000

 

 

505

BIBLIOTEKS- OCH ARKIVVERKSAMHETEN

-179 000

1 000

 

50500

Bibliotek, arkiv

-179 000

1 000

 

 

510

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

-139 000

0

 

51010

Ålands kulturdelegation och nordiskt kultursamarbete

-139 000

 

515

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR

 

UNGDOMSARBETE OCH IDROTT

-50 000

0

 

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

-50 000

 

 

 

 

 

 

516

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

-90 000

2 000

 

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

-90 000

2 000

 

 

530

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN

-460 000

0

 

53000

Kostnader för skolfartyg

-460 000

 

 

535

VUXENUTBILDNING

0

0

 

53500

Vuxenutbildning

0

 

 

540

MUSEIBYRÅN

-1 988 000

180 000

 

54000

Museibyrån, verksamhet

-1 988 000

180 000

 

 

Avdelning 6

 

 

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-3 030 000

623 000

 

 

600

ALLMÄN FÖRVALTNING

-2 306 000

291 000

 

60010

Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-2 306 000

291 000

 

 

610

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-237 000

104 000

 

61000

Näringslivets främjande (R)

-2 000

 

61100

Ålands landsbygdscentrum

-235 000

104 000

 

 

615

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

-176 000

0

 

61500

Främjande av livsmedelsproduktion

-14 000

 

61550

Avbytarservice

-162 000

0

 

 

633

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR

 

LANDSBYGDENS UTVECKLING

0

0

 

63300

Nationellt tekniskt stöd (R)

0

 

 

640

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

-110 000

0

 

64000

Främjande av skogsbruket

-110 000

 

 

650

JAKT- OCH VILTVÅRD

-35 000

174 000

 

65000

Jakt- och Viltvård (R)

-35 000

174 000

 

 

670

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

-28 000

0

 

67000

Främjande av fiskerinäringen

-28 000

 

 

680

ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM

-138 000

54 000

 

68000

Ålands teknologicentrum

-138 000

54 000

 

Avdelning 7

 

 

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-21 275 000

1 134 000

 

 

700

ALLMÄN FÖRVALTNING

-1 348 000

60 000

 

70010

Trafikavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-1 348 000

60 000

 

 

710

PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET

-75 000

0

 

71000

Planläggnings- och byggnadsväsendet, verksamhet

-75 000

 

 

720

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-26 000

65 000

 

72000

Elsäkerhet och energi

-26 000

65 000

 

 

740

ÅLANDSTRAFIKEN

-405 000

0

 

74000

Ålandstrafiken, verksamhet

-405 000

 

 

745

OLJESKYDD

-165 000

0

 

74500

Oljeskydd

-165 000

 

 

750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-15 897 000

1 000 000

 

75010

Upphandling av sjötrafik

-14 895 000

1 000 000

 

75030

Upphandling av linfärjetrafik

-1 002 000

 

 

760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-3 359 000

9 000

 

76010

Utgifter för drift och underhåll av vägar

-2 500 000

 

76030

Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar

-200 000

 

76050

Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, broar, hamnar och byggnader

-659 000

9 000

 

 

8

FRISTÅENDE ENHETER

-22 014 000

29 490 000

 

 

830

FASTIGHETSBYRÅN

-9 088 000

18 067 000

 

83000

Fastighetsbyrån, verksamhet

-9 088 000

18 067 000

 

 

856

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

-986 000

684 000

 

85600

Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

-986 000

684 000

 

 

865

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

-985 000

84 000

 

86500

Ålands fiskodling, Guttorp, verksamhet

-985 000

84 000

 

 

871

REDERIVERKSAMHET

-7 332 000

7 032 000

 

87100

Rederienheten, verksamhet

-7 332 000

7 032 000

 

 

 

 

 

 

872

VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET

-2 750 000

2 750 000

 

87200

Vägunderhållsenheten, verksamhet

-2 750 000

2 750 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

873

VERKSTAD OCH LAGER

-873 000

873 000

 

87300

Verkstad och lager, verksamhet

-873 000

873 000

 

 

8

MYNDIGHETER

-128 004 000

10 895 000

 

 

820

ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ

-833 000

287 000

 

82000

Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet

-833 000

287 000

 

 

822

DATAINSPEKTIONEN

-121 000

0

 

82200

Datainspektionen, verksamhet

-121 000

 

 

823

ELMARKNADSTILLSYNSMYNDIGHETEN

-30 000

0

 

82300

Elmarknadstillsynsmyndigheten, verksamhet

-30 000

 

 

825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-6 557 000

410 000

 

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

-6 557 000

410 000

 

 

826

ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET

-252 000

43 000

 

82600

Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet

-252 000

43 000

 

 

840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-83 119 000

6 800 000

 

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

-83 119 000

6 800 000

 

 

848

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

-2 994 000

960 000

 

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

-2 134 000

600 000

 

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet

-860 000

360 000

 

 

850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-6 254 000

409 000

 

85000

Högskolan på Åland

-6 254 000

409 000

 

 

851

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

-1 645 000

118 000

 

85100

Ålands folkhögskola, verksamhet

-1 645 000

118 000

 

 

852

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

-1 128 000

80 000

 

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

-1 128 000

80 000

 

 

855

ÅLANDS GYMNASIUM

-22 011 000

507 000

 

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

-22 011 000

507 000

 

 

 

 

 

 

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIE-

 

SERVICEMYNDIGHET

-1 856 000

1 000

 

86000

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet

-1 400 000

1 000

 

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd

-456 000

 

 

 

 

 

 

 

870

MOTORFORDONSBYRÅN

-1 204 000

1 280 000

 

87000

Motorfordonsbyrån, verksamhet

-1 204 000

1 280 000

 

 

 

Verksamhet sammanlagt

-230 747 000

63 816 000

 

 

 

ÖVERFÖRINGAR

 

 

Avdelning 1

 

 

100

LAGTINGET

-255 000

0

 

 

112

LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER

-255 000

0

 

11290

Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål

-255 000

 

 

Avdelning 2

 

 

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-2 306 000

160 000

 

 

225

FRÄMJANDE AV INTEGRATION

0

0

 

22500

Främjande av integration

0

 

 

230

LAGTINGSVAL

-13 000

0

 

23000

Lagtingsval

-13 000

 

 

232

UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET

-160 000

160 000

 

23200

Understödjande av politisk verksamhet och politisk information

-160 000

160 000

 

 

240

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

-120 000

0

 

24010

Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och räddningsväsendet

-120 000

 

 

270

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

-2 013 000

0

 

27000

Radio- och TV-verksamhet

-2 013 000

 

 

 

 

 

 

Avdelning 3

 

 

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-15 840 000

3 989 000

 

 

330

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

-6 070 000

3 789 000

 

33000

Allmänna stöd till kommunerna (F)

-6 070 000

3 789 000

 

 

340

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

-200 000

200 000

 

34000

Särskilda stöd och lån

-200 000

200 000

 

34002

Bidrag för byggande av likströmsförbindelse till riket (R)

0

0

 

 

350

PENNINGAUTOMATMEDEL

-9 570 000

0

 

35000

Penningautomatmedel (R)

-9 570 000

 

 

Avdelning 4

 

 

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖR-

 

VALTNINGSOMRÅDE

-35 118 000

0

 

 

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-10 665 000

0

 

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

-10 665 000

 

 

415

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

-20 700 000

0

 

41500

Understöd för kommunernas sociala tjänster (F)

-20 700 000

 

 

420

ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

-30 000

0

 

42000

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter

-30 000

 

 

440

NATURVÅRD

-3 000

0

 

44000

Naturvård

-3 000

 

 

445

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL OCH MILJÖVERKSAMHET

-3 710 000

0

 

44510

Penningautomatmedel för social verksamhet  (R)

-3 260 000

 

44520

Penningautomatmedel för miljöverksamhet (R)

-450 000

 

 

450

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

-10 000

0

 

45000

Vattenförsörjning och vattenvård

-10 000

 

 

460

AVFALLSHANTERING

0

0

 

46000

Avfallshantering

0

 

 

 

 

 

 

Avdelning 5

 

 

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNING -

 

ENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-24 952 000

50 000

 

 

502

STUDIESTÖD

-7 450 000

50 000

 

50200

Studiestöd

-7 450 000

50 000

 

 

505

BIBLIOTEKS- OCH ARKIVVERKSAMHETEN

-636 000

0

 

50510

Understöd för kommunala bibliotek, författare och översättare (F)

-636 000

 

 

510

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

-1 053 000

0

 

51000

Ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet

-1 053 000

 

 

515

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMS-

 

ARBETE OCH IDROTT

-1 910 000

0

 

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

-1 910 000

 

 

516

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

-1 593 000

0

 

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

-1 593 000

 

 

520

GRUNDSKOLEVÄSENDET

-12 310 000

0

 

52000

Grundskoleväsendet (F)

-12 310 000

 

 

560

EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN

0

0

 

56000

Europeiska Unionen - Socialfonden

0

0

 

 

Avdelning 6

 

 

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-13 294 000

4 217 000

 

 

610

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-1 507 000

0

 

61000

Näringslivets främjande (R)

-1 507 000

 

 

615

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

-440 000

0

 

61500

Främjande av livsmedelsproduktion

-100 000

 

61550

Avbytarservice

-340 000

 

 

621

EUROPEISKA UNIONEN - ERUF OCH ESF, 2014 - 2020

-1 428 000

714 000

 

62100

Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020 (R-EU)

-1 428 000

714 000

 

 

 

 

 

 

623

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR

 

LANDSBYGDENS UTVECKLING, EJFLU, 2014 - 2020

-8 576 000

3 018 000

 

62300

Europeiska Unionen - EJFLU, 2014 - 2020 (R-EU)

-8 407 000

3 018 000

 

62390

Leaderfinansiering med penningautomatmedel (R-EU)

-169 000

 

 

625

EUROPEISKA UNIONEN - EUROPEISKA HAVS-

 

OCH FISKERI FONDEN, EHFF, 2014 - 2020

-970 000

485 000

 

62500

Europeiska Unionen - EHFF, 2014 - 2020 (R-EU)

-970 000

485 000

 

 

631

EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN, 2007 - 2013

0

0

 

63100

Europeiska Unionen - ERUF, 2007 - 2013 (R)

0

0

 

 

633

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR

 

LANDSBYGDENS UTVECKLING, 2007 - 2013

0

0

 

63310

Europeiska Unionen - EJFLU, 2007 - 2013 (R)

0

0

 

 

635

EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM

 

FÖR FISKERI SEKTORN, 2007 - 2013

0

0

 

63500

Europeiska Unionen - EFF, 2007 - 2013 (R)

0

0

 

 

640

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

-183 000

0

 

64000

Främjande av skogsbruket (R)

-183 000

 

 

650

JAKT- OCH VILTVÅRD

-89 000

0

 

65000

Jakt- och viltvård (R)

-89 000

 

 

670

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

-101 000

0

 

67000

Främjande av fiskerinäringen

-101 000

 

 

Avdelning 7

 

 

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-3 953 000

0

 

 

715

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

-345 000

0

 

71500

Främjande av bostadsproduktion (R)

-145 000

 

71510

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

-200 000

 

 

747

ÖVRIG TRAFIK

-3 292 000

0

 

74700

Understöd för övrig trafik

-3 292 000

 

 

751

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-316 000

0

 

75100

Understöd för varutransporter i skärgården

-316 000

 

 

760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

0

0

 

76000

Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av kommunalvägar

0

 

 

8

MYNDIGHETER

-4 558 000

0

 

 

850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-84 000

0

 

85000

Högskolan på Åland

-84 000

 

 

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

-4 474 000

0

 

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd

-4 474 000

 

 

ÅTERFÖRDA ANSLAG

100 000

0

 

 

889

ÅTERFÖRDA ANSLAG

100 000

0

 

88900

Återförda anslag

100 000

 

 

 

Överföringar sammanlagt

-100 176 000

8 416 000

 

 

 

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

 

 

Avdelning 9

 

 

890

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

-12 385 000

262 948 000

 

 

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

0

239 348 000

 

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

239 348 000

 

 

892

FINANSIELLA POSTER

-225 000

23 600 000

 

89200

Finansiella poster

-225 000

2 900 000

 

89250

Avkastning av Ålands penningautomatförenings verksamhet

20 700 000

 

 

893

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

-11 860 000

0

 

89300

Av- och nedskrivningar (F)

-11 860 000

 

 

894

RESERVER OCH FONDER

-300 000

0

 

89410

Löneutjämningsreservering

-300 000

 

 

 

 

 

 

89450

Reservering av penningautomatmedel

0

 

 

 

 

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter sammanlagt

-12 385 000

262 948 000

 

 

 

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR

 

 

Avdelning 3

 

 

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-2 982 000

2 720 000

 

 

9340

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

-1 372 000

2 720 000

 

934000

Övriga finansinvesteringar (R)

-1 250 000

 

934080

Övriga lån (F)

-122 000

2 720 000

 

 

9350

PENNINGAUTOMATMEDEL

-1 610 000

0

 

935010

Lån ur penningautomatmedel (R)

-1 610 000

 

 

Avdelning 4

 

 

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖR-

 

VALTNINGSOMRÅDE

0

0

 

 

9440

NATURVÅRD

0

0

 

944000

Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)

0

 

 

Avdelning 5

 

 

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNING-

 

ENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-490 000

0

 

 

9516

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

0

0

 

951600

Utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum (R)

0

 

 

9530

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN

-470 000

0

 

953000

Investeringar i skolfartyg (R)

-470 000

 

 

9540

MUSEIBYRÅN

-20 000

0

 

954000

Konstinvesteringar (R)

-20 000

 

954010

Museibyråns övriga investeringar (R)

0

 

 

 

 

 

 

Avdelning 6

 

 

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

0

 

 

9640

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

0

0

 

964000

Förhandsfinansiering, övriga lån och investeringar för skogsbruket (R)

0

 

 

Avdelning 7

 

 

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-15 280 000

0

 

 

9745

OLJESKYDD

0

0

 

974500

Oljeskyddsinvesteringar (R)

0

 

 

9750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-6 200 000

0

 

975000

Fartygs- och färjinvesteringar (R)

-6 200 000

 

 

9760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-9 080 000

0

 

976000

Infrastrukturinvesteringar (R)

-9 080 000

 

 

8

FRISTÅENDE ENHETER

-1 200 000

0

 

 

9830

FASTIGHETSBYRÅN

-1 200 000

0

 

983000

Ombyggnader och renoveringar (R)

-1 200 000

 

 

8

MYNDIGHETER

-5 510 000

0

 

 

9840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-5 400 000

0

 

984000

Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R)

-3 400 000

 

984100

Byggande av geriatrisk klinik med penningautomatmedel (R)

-2 000 000

 

 

 

 

 

 

9850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-110 000

0

 

985000

Investeringsutgifter (R)

-110 000

 

 

 

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar sammanlagt

-25 462 000

2 720 000

 

 

 

 

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-368 770 000

337 900 000

 

 

 

     Mariehamn den 19 december 2014

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman