Arbeta, studera och bo på Åland

Budgetmotion BM 35/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budgetmotion, arbetsmarknad, högskolan på åland,


Åtgärder