Arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen

Lagmotion LM 1/2023-2024 (under behandling)  


Åtgärder