Enda behandling

  • Utdrag ur protokollet

    Ärendet avförs och upptas till behandling vid nästa plenum då en gemensam diskussion tillåts i fråga om detta ärende samt landskapsregeringens berättelse.