Åtgärder med anledning av effektivitetsrevisionen

Landskapsregeringens meddelande M 7/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: revision, effektivitetsrevision, landskapsrevision, landskapsrevisionen

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser