Remissdebatt

Avbytarlagstiftning LF 14/2018-2019

 • Utdrag ur protokollet

  Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

  Diskussion.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Jag vill för tydlighetens skull säga att jag inte representerar landskapsregeringen, men däremot så för jag fram lite synpunkter från Centerns sida.

  Den här lagstiftningen som har kommit har jag förstått att egentligen beror på två saker. Den ena är en teknisk felskrivning, som skedde förra gången, och det har vi ingenting att anföra emot. Det andra är en förändring som rör stallade nötdjur. Det ska gälla både kvigor och tjurar. Det tror vi också att är bra. Men det som vi tycker att är anmärkningsvärt, det är att man inte har haft något remissförfarande överhuvudtaget.

  Det var i måndags - efter att ärendet kom till kännedom -  som jag var i kontakt med organisationer och producenter som direkt berörs av detta. Ingen kände till att den här lagstiftningen skulle komma.  Det är anmärkningsvärt att man inte ens är intresserad av att lyssna på vad andra tycker.

  Sedan är den uppfattning som jag har i dagsläget – vi får fördjupa oss lite mera i det i finans- och näringsutskottet – att det här är någonting som är positivt och som branschen tar emot. Men ändå är det inte respektfullt att agera på det här viset. Samtidigt tycker jag att det skulle ha varit ganska smart av landskapsregeringen, rent politiskt, att skicka ut en remiss som för ovanlighetens skull kanske skulle få litet stöd ute hos brukarna.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.