Avbytarlagstiftning

Lagförslag LF 14/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att vissa justeringar görs i den av lagtinget antagna landskapslagen om avbytarstöd. Med förslaget rättas en felskrivning i lagens 4 § där en avbytardag felaktigt bestämts omfatta åtta timmar, istället för de avsedda tio timmarna. Samtidigt föreslås vissa språkliga och lagtekniska ändringar, som inte innebär någon väsentlig ändring i sak.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälso- och sjukvård, hälsoskydd och djurskydd