Avgift för lantbruksavbytare

Lagförslag FR 3/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: avbytare, lantbruksavbytare, avbytarhjälp, avgift
Berörda lagar: ll om ändring av ll om avbytarverksamhet för lantbrukare


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård