Avveckling av kompensationen för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst

Lagförslag LF 10/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, uteblivna inkomster, kapitalinkomst, kompensation
Berörda lagar: ll om avveckling av kompensationen för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst


Åtgärder