Begränsning av elevantalet i grundskolans basgrupper

Åtgärdsmotion HM 19/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: elevantal, elev, grundskola, basgrupp,
Sidhänvisning: 59, 74, 83, 23, 35, 36;


Åtgärder