För kännedom

  • Utdrag ur protokollet

    Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 04.06.2012 . Godkänt.