Begränsning av producentansvar

Lagförslag LF 16/2011-2012 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: producent, producentansvar, ansvar, begränsning, renhållning, förpackning, förpackningar
Berörda lagar: ll om ändring av 23b § ll om renhållning


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård