Beslutanderätt i personalfrågor för landskapsregeringen underlydande myndigheter

Lagförslag FR 4/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: personalfrågor, myndighet, chefstjänst, permittering, motorfordonsbyrån, omplacering, förflyttning, tjänst, datainspektion, diskrimineringsombudsman, miljö,
Berörda lagar: ll om ändring qv 8 § ll om ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
ll om ändring av ll om motorfordonsbyrån
ll om ändring av 2 § ll om diskrimineringsombudsmannen
ll om ändring av 2 § ll om datainspektionen


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Landskapsförvaltningen