Enda behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Plenum börjar 1

  Andra behandling. 1

  1    Godkännande av det fakultativa protokollet till internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

  Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 3/2013-2014)

  Landskapsregeringens yttrande (RP 4/2012-2013-s)

  Republikens presidents framställning (RP 4/2012-2013)

  Fortsatt enda behandling. 1

  2    Budget för landskapet Åland 2014

  Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 7/2013-2014)

  Landskapsregeringens budgetförslag (BF 1/2013-2014)

  Budgetmotioner (BM 1-50/2013-2014)

  För kännedom.. 30

  3    Avgiftshöjning för tunga transporter

  Ltl Torsten Sundbloms skriftliga fråga (SF 1/2013-2014)

  Plenum slutar 31

   

  Plenum börjar

  Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande.

  Lagtingsledamoten Anders Englund anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av möte med MTK i Helsingfors. Beviljas.

  Andra behandling

  1        Godkännande av det fakultativa protokollet till internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

  Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 3/2013-2014)

  Landskapsregeringens yttrande (RP 4/2012-2013-s)

  Republikens presidents framställning (RP 4/2012-2013)

  Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall i enlighet med lag- och kulturutskottets förslag eller vägra ge ett sådant bifall.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Förslaget föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i andra behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget.

  Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

  Fortsatt enda behandling

  2        Budget för landskapet Åland 2014

  Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 7/2013-2014)

  Landskapsregeringens budgetförslag (BF 1/2013-2014)

  Budgetmotioner (BM 1-50/2013-2014)

  Diskussionen förklarades avslutad vid plenum 17.12.2013. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs först utgifterna enligt avdelning och kapitel jämte detaljmotiveringar. Efter det föreläggs inkomsterna enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar om ändringsförslag aviserats och i övrigt i deras helhet. Sedan föreläggs betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Först föreläggs utgifterna enligt avdelningar jämte detaljmotiveringar.

  Föreläggs avdelning 41 enligt kapitel.

  Kapitel 41.01. Begärs ordet?

  Ltl Brage Eklund

  Tack, fru talman!  Jag föreslår att anslaget under moment 41.01.01. ”Lagtinget – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 90.000 euro.

  Ltl Anders Eriksson

  Fru talman! Vi vet att vi alla behöver spara så jag understöder förslaget.

  Talmannen

  Ltl Brage Eklund understödd av att ltl Anders Eriksson har föreslagit att anslaget under moment 41.01.01. ”Lagtinget – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 90.000 euro.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Brage Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

   

  Föreläggs kapitel 41.05.01 Lagtingets kansli – verksamhetsutgifter (VR)

  Ltl Brage Eklund

  Tack, fru talman! Jag föreslår att anslaget under moment 41.05.01. ”Lagtingets kansli – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 37.000 euro.

  Ltl Axel Jonsson

  Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit att anslaget under moment 41.05.01. ”Lagtingets kansli – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 37.000 euro.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Brage Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

   

  Föreläggs kapitel 41.10 Lagtinget övriga utgifter. Godkänt. 

  Föreläggs kapitel 41.20 Ålandsdelegation i Nordiska rådet. Godkänt.

  Föreläggs kapitel 41.50 Landskapsrevisionen. Godkänd.

   

  Avdelning 42 Landskapsregeringen

  Föreläggs kapitel 42.01.01 Lantrådet och landskapsregeringen och ledamöter

  Ltl Brage Eklund

  Tack, fru talman!  Jag föreslår att anslaget under moment 42.01.01. ”Landskapsregeringen – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 160.000 euro.

  Ltl Anders Eriksson

  Jag ber att få understöda det lagda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Anders Eriksson, har föreslagit under moment 42.01.01. ”Landskapsregeringen – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 160.000 euro.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Brage Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

   

  Föreläggs kapitel 42.05 Godkänd.

  Föreläggs kapitel 42.20 Godkänd.

  Föreläggs kapitel 42.30 Godkänd.

  Föreläggs kapitel 42.40 Godkänd.

  Föreläggs kapitel 42.50 Godkänd.

  Föreläggs kapitel 42.59 Godkänd.

  Föreläggs kapitel 42.20 Godkänd.

   

  Föreläggs avdelning 43 Kansliavdelningens allmänna förvaltning.

  Föreläggs kapitel 43.01.01 Kansliavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter (VR)

  Ltl Anders Eriksson

  Vi önskar att anslag 43.01.01 ”Kansliavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter” minskas med 94.000 euro.

  Ltl Axel Jonsson

  Jag understöder förslaget.

  Talmannen

  Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit under moment 43.01.01. ”Kansliavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter” minskas med 94.000 euro.

   Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Begärs ytterligare ordet?

  Ltl Tony Asumaa

  Tack, fru talman! jag föreslår ett tillägg till finans- och näringsutskottets betänkande enligt budgetmotion 45 kläm som lyder enligt följande: ” För att snabbare kunna uppnå målsättningen med den digitala agendan (ÅDA) ingår i anslaget 50.000 euro för kommunala projekt inom e-förvaltning och e-tjänster, från vilka kommunerna kan ansöka om medel.”

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Tony Asumaa, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit under moment 43.01.05. ”Utvecklingsarbete” införs ett nytt fjärde stycke enligt följande: ”För att snabbare kunna uppnå målsättningen med den digitala agendan (ÅDA) ingår i anslaget 50.000 euro för kommunala projekt inom e-förvaltning och e-tjänster, från vilka kommunerna kan ansöka om medel.”

   Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Tony Asumaas ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

   

  Föreläggs 43.03. Godkänd.

  Föreläggs 43.04. Godkänd.

  Föreläggs 43.05. Godkänd.

  Föreläggs 43.10. Godkänd.

  Föreläggs 43.15. Godkänd.

  Föreläggs 43.20. Godkänd.

  Föreläggs 43.25. Godkänd.

  Föreläggs 43.25.62. Godkänd.

  Föreläggs 43.25.64. Godkänd.

  Föreläggs 43.27. Godkänd.

  Föreläggs 43.28. Godkänd.

  Föreläggs 43.30. Godkänd.

  Förläggs 43.40. Godkänd.

  Förläggs 43.60.

  Ltl Axel Jonsson

  Fru talman! Jag föreslår att anslaget under 43.60.20 ”Ålands polismyndighet – verksamhetsutgifter” minskas med 304.000 euro.

  Ltl Anders Eriksson

  Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Axel Jonsson, understödd av ltl Anders Eriksson, har föreslagit under moment 43.60.20 ”Ålands polismyndighet – verksamhetsutgifter” minskas med 304.000 euro.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Axel Jonssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

   

  Föreläggs 43.91. Godkänd.

  Föreläggs 43.95. Godkänd.

   

  Avdelningen 44. Finansavdelningens förvaltningsområde.

  Föreläggs kapitel 44.01.

  Ltl Axel Jonsson

  Jag föreslår att anslaget att anslaget under moment 44.01.01 ”Finansavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 108.000 euro.

  Ltl Brage Eklund

  Jag understöder ltl Axel Jonssons förslag.

  Talmannen

  Ltl Axel Jonsson, understödd av ltl Brage Eklund, har föreslagit att anslaget under moment 44.01.01 ”Finansavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 108.000 euro.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Axel Jonssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

   

  Föreläggs kapitel 44.05.

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag föreslår att det under momentet 44.05.30 Finansieringsunderstöd till kommunerna (RF) införs ett nytt stycke med följande lydelse:” Landskapsregeringen bereder en ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna som tydliggör landskapsregeringens avsikt att bevilja samarbetsunderstöd till kommuner då samarbetet kommer att ge en minst lika stor kostnadsinbesparande effekt som det beviljade samarbetsunderstödet.

  Vtm Viveka Eriksson

  Talman! Jag ber att få understöda ltl Perämaas förslag.

  Talmannen

  Ltl Mats Perämaa, understödd av vtm Viveka Eriksson, har föreslagit att det under momentet 44.05.30 Finansieringsunderstöd till kommunerna (RF) införs ett nytt stycke med följande lydelse: ”Landskapsregeringen bereder en ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna som tydliggör landskapsregeringens avsikt att bevilja samarbetsunderstöd till kommuner då samarbetet kommer att ge en minst lika stor kostnadsinbesparande effekt som det beviljade samarbetsunderstödet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Mats Perämaas ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! I samband med lagtingets beslut i går i andra behandlingen om landskapslagen om slopande av indexjusteringen så avstår vi nu.

   

  Kapitel 44.05 är således godkänd.

  Förläggs 44.05.

  Ltl Axel Jonsson

  Fru talman! Jag förslår att motiveringen under moment 44.05.36 ”Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F) ges följande tillägg: "Landskapsregeringen återkommer till lagtinget med ett lagförslag där ett allmänt avdrag om 2 % samt ett fullt sjukkostnadsavdrag oberoende av årsinkomst införs från och med skatteåret 2014. Kommunerna kompenseras fullt ut för inkomstbortfallet. Landskapsregeringen reserverar 2.900.000 euro ur penningautomatmedel för finansieringen. Med hänvisning till finansförvaltningslagen (2012:69, 6 §) gottskrivs momentet med dessa inkomster.”

  Ltl Anders Eriksson

  Jag ber att få understöda det lagda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Axel Jonsson, understödd av ltl Anders Eriksson, har föreslagit motiveringen under moment 44.05.36 ”Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F) ges följande tillägg: "Landskapsregeringen återkommer till lagtinget med ett lagförslag där ett allmänt avdrag om 2 % samt ett fullt sjukkostnadsavdrag oberoende av årsinkomst införs från och med skatteåret 2014. Kommunerna kompenseras fullt ut för inkomstbortfallet. Landskapsregeringen reserverar 2.900.000 euro ur penningautomatmedel för finansieringen. Med hänvisning till finansförvaltningslagen (2012:69, 6 §) gottskrivs momentet med dessa inkomster.”

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Axel Jonssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Med detta är 44.05. Godkänd.

  Förläggs 44.10. Godkänd.

  Förläggs 44.20.

  Ltl Anders Eriksson

  Fru talman! Det finns två förslag under 44.20.69. Jag tar först förslaget som lyder så här: ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” minskas med 200.000 euro. Med motiveringen att en utvecklingsplan för Åland inte tas fram i enlighet med min kollega Brage Eklunds reservation.

  Ltl Axel Jonsson

  Jag understöder förslaget.

  Talmannen

  Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit att anslaget under moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R) minskas med 200.000 euro.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Ltl Anders Eriksson

  Värderade fru talman! Under samma moment så önskar jag en skrivning enligt följande: ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” ökas med 2.900.000 euro. Med motiveringen att införa ett allmänt avdrag på 2 procent samt återinföra ett fullt sjukkostnadsavdrag i enlighet med ltl Brage Eklunds reservation.

  Ltl Axel Jonsson

  Jag understöder förslaget.

  Talmannen

  Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit att anslaget under moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” ökas med 2.900.000 euro.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Ltl Tony Asumaa

  Tack, fru talman! Jag föreslår ett tillägg till finans- och näringsutskottets betänkande, att moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” gottskrivs med ett belopp om 500.000 euro.

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Tony Asumaa, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” gottskrivs med ett belopp om 500.000 euro.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Tony Asumaas ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag föreslår att i betänkandet under motiveringen till momentet 44.20.88 införs ett nytt stycke med följande lydelse: ”En lagstadgad tillväxt- och hållbarhetsfond inrättas i enlighet med motiveringar och kläm i BM 13/2013-2014. Då fonden är inrättad flyttas momentets kapital till fonden.”

  Vtm Viveka Eriksson

  Talman! Jag ber att få understöda ltl Perämaas förslag.

  Talmannen

  Ltl Mats Perämaa, understödd av vtm Viveka Eriksson, har föreslagit att i betänkandet under motiveringen till momentet 44.20.88 införs ett nytt stycke med följande lydelse: ”En lagstadgad tillväxt- och hållbarhetsfond inrättas i enlighet med motiveringar och kläm i BM 13/2013-2014. Då fonden är inrättad flyttas momentets kapital till fonden.”

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Mats Perämaas ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Ltl Tony Asumaa

  Tack, fru talman! Jag föreslår ett tillägg till finans- och näringsutskottets betänkande att anslaget under moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” minskas med 1.000.000 euro enligt budgetmotion 43.

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Tony Asumaa, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att anslaget under moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” minskas med 1.000.000 euro.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Tony Asumaas ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Ltl Tony Asumaa

  Tack, fru talman! Tack, fru talman! Jag föreslår ett tillägg till finans- och näringsutskottets betänkande att anslaget att under moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” minskas med 214.000 euro med motiveringen att detta belopp saknar hänvisning till moment och specificering i budgeten för år 2014 enligt budgetmotion 44.

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag understöder förslaget.

  Talmannen

  Ltl Tony Asumaa, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att anslaget under moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” minskas med 214.000 euro med motiveringen att detta belopp saknar hänvisning till moment och specificering i budgeten för år 2014.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Tony Asumaas ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Därmed är kapitel 44.20 godkänd.

   

  Kapitel 44.90. Godkänd.

  Kapitel 44.95.

  Ltl Tony Asumaa

  Tack, fru talman! Jag föreslår ett tillägg till finans- och näringsutskottets betänkande, att andra raden i första stycket under moment 44.95.72 Utgifter för digital agenda, samordnad IT-utveckling och e-förvaltning (R) ändras att lyda: ”Föreslås därtill att landskapsregeringen reserverar penningautomatmedel om 200.000 euro för finansieringen.

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag understöder förslaget.

  Talmannen

  Ltl Tony Asumaa, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att andra raden i första stycket under moment 44.95.72 ”Utgifter för digital agenda, samordnad IT-utveckling och e-förvaltning (R)” ändras att lyda: ”Föreslås därtill att landskapsregeringen reserverar penningautomatmedel om 200.000 euro för finansieringen.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Tony Asumaas ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Därmed är kapitel 44.95 godkänd.

   

  45.01.01 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde.

  Föreläggs kapitel 45.01

  Ltl Brage Eklund

  Jag föreslår att anslaget under moment 45.01.01 ”Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 67.000 euro.

  Ltl Anders Eriksson

  Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Anders Eriksson, har föreslagit att anslaget under moment 45.01.01 ”Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 67.000 euro.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Brage Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

   

  Föreläggs kapitel 45.10

  Ltl Anders Eriksson

  Vi har ett förslag med åtgärder mot barnfattigdomen, att anslaget under moment 45.10.53 ”Barnbidrag (F)” ökas med 393.000 euro med motiveringen att landskapsregeringen ska återkomma till lagtinget med ett lagförslag om att barnbidragets ensamförsörjartillägg dubbleras från och med år 2014.

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! För den liberala gruppens del vill jag understöda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att anslaget under moment 45.10.53 ”Barnbidrag (F)” ökas med 393.000 euro med motiveringen att landskapsregeringen ska återkomma till lagtinget med ett lagförslag om att barnbidragets ensamförsörjartillägg dubbleras från och med år 2014.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas?

  Ltl Anders Eriksson

  Den kan godkännas men jag önskar öppen omröstning. Det här är en viktig fråga.

  Ltl Axel Jonsson

  Jag understöder förslaget om öppen omröstning.

  Talmannen

  Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit öppen omröstning. Öppen omröstning kommer därför att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna Jörgen Pettersson och Axel Jonsson att biträda vid omröstningen.

  Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Upprop.

  Omröstningen har utfallit så att 19 ja-röster har avgetts, 9 nej-röster och 2 ledamöter var frånvarande. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Kapitel 45.10 är godkänd.

  Föreläggs 45.15. Godkänd.

  Föreläggs 45.25. Godkänd.

  Kapitel 45.30.

  Ltl Katrin Sjögren

  Talman! Jag föreslår i enlighet med budgetmotion 48 att i motiveringen under kapitel 45.30 Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter, infogas ett nytt sista stycke enligt följande:" En rapport om befolkningens hälsa och välfärd och de åtgärder som vidtas ska sammanställas och överlämnas till lagtinget."

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Katrin Sjögren, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att i motiveringen under kapitel 45.30 Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter, infogas ett nytt sista stycke enligt följande: "En rapport om befolkningens hälsa och välfärd och de åtgärder som vidtas ska sammanställas och överlämnas till lagtinget."

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Katrin Sjögrens ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Därmed är kapitel 45.30 godkänd.

  Föreläggs kapitel 45.50. Godkänd.

  Föreläggs kapitel 45.52. Godkänd.

  Föreläggs kapitel 45.54. Godkänd.

  Föreläggs kapitel 45.56. Godkänd.

  Föreläggs kapitel 45.60.

  Ltl Brage Eklund

  Tack, fru talman! Vi önskar att anslaget under moment 45.60.20 ”Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 90.000 euro.

  Ltl Axel Jonsson

  Jag understöder förslaget.

  Talmannen

  Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit att anslaget under moment 45.60.20 ”Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 90.000 euro.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Brage Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Därmed är 45.60 godkänd.

   

  45.70.20 Ålands hälso- och sjukvård – verksamhetsutgifter (VR)

  Ltl Axel Jonsson

  Fru talman! Jag föreslår att anslaget under moment 45.70.20 ”Ålands hälso- och sjukvård – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 806.000 euro.

  Ltl Anders Eriksson

  Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Axel Jonsson, understödd av ltl Anders Eriksson, har föreslagit att anslaget under moment 45.70.20 ”Ålands hälso- och sjukvård – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 806.000 euro.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Ltl Danne Sundman

  Fru talman! Jag yrkar på öppen omröstning.

  Ltl Torbjörn Eliasson

  Fru talman! Jag stöder öppen omröstning.

   

   

  Talmannen

  Ltl Danne Sundman, understödd av ltl Torbjörn Eliasson, har föreslagit öppen omröstning. Öppen omröstning kommer därför att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna Annette Holmberg-Jansson och Gunnar Jansson att biträda vid omröstningen.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Axel Jonssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Upprop.

  Omröstningen har utfallit så att 25 ja-röster har avgetts, 3 nej-röster och två ledamöter var frånvarande. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Därmed är 45.70 godkänd.

   

  Föreläggs 46.01.01 Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter (VR)

  Ltl Anders Eriksson

  Fru talman! Vi vill att anslaget under moment 46.01.01 ”Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 144.000 euro.

  Ltl Axel Jonsson

  Jag understöder förslaget.

  Talmannen

  Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit att anslaget under moment 46.01.01 ”Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 144.000 euro.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Därmed är 46.01 godkänd.

   

  Förläggs 46.03. Godkänd.

  Förläggs 46.07. Godkänd.

  Förläggs 46.09. Godkänd.

  Förläggs 46.11. Godkänd.

  Förläggs 46.13. Godkänd.

  Förläggs 46.15. Godkänd.

  Förläggs 46.17. Godkänd.

  Förläggs 46.19. Godkänd.

  Förläggs 46.20. Godkänd.

  Förläggs 46.32. Godkänd.

  Förläggs 46.34. Godkänd.

  Förläggs 46.41. Godkänd.

  Förläggs 46.45. Godkänd.

  Förläggs 46.55. Godkänd.

  Förläggs 46.60.

  Ltl Brage Eklund

  Tack, fru talman! Jag föreslår att anslaget under moment 46.60.20 ”Museibyrån – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 36.000 euro.

  Ltl Axel Jonsson

  Jag understöder förslaget.

  Talmannen

  Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit att anslaget under moment 46.60.20 ”Museibyrån – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 36.000 euro.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Brage Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Därmed är 46.60 godkänd.

   

  Föreläggs 47.03. Näringslivets främjande

  Kapitel 47.01. Godkänd.

  Kapitel 47.03.

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Med anledning av konjunkturläget så föreslår jag att anslaget under moment 47.03.43 höjs med 500.000 euro för att säkra tillräcklig finansiering av företagens internationalisering, produktutveckling och kompetenshöjning.

  Vtm Viveka Eriksson

  Talman! Jag understöder ltl Perämaas förslag.

  Talmannen

  Ltl Mats Perämaa, understödd av bl.a. vtm Eriksson, har föreslagit att anslaget under moment 47.03.43 höjs med 500.000 euro för att säkra tillräcklig finansiering av företagens internationalisering, produktutveckling och kompetenshöjning.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Ltl Brage Eklund

  Jag föreslår öppen omröstning.

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag understöder förslaget om öppen omröstning.

  Talmannen

  Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit öppen omröstning. Öppen omröstning kommer därför att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna Christian Beijar och Petri Carlsson att biträda vid omröstningen.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Mats Perämaas ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Upprop.

  Omröstningen har utfallit så att 19 ja-röster har avgetts, 9 nej-röster och 2 ledamöter var frånvarande. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Därmed är 47.03 godkänd.

   

  Föreläggs kapitel 47.04 Europeiska unionen – ERUF och ESF

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag föreslår att i betänkandet under momentet 47.04 införs ett ersättande stycke med följande lydelse: "Utskottet betonar att finansieringsramen och stödsystemen för strukturfondsprogrammen är preliminära i väntan på den konsekvensanalys som lagtinget har beställt."

  Vtm Viveka Eriksson

  Talman! Jag understöder ltl Perämaas förslag.

  Talmannen

  Ltl Mats Perämaa, understödd av vtm Eriksson, har föreslagit att i betänkandet under momentet 47.04 införs ett ersättande stycke med följande lydelse: "Utskottet betonar att finansieringsramen och stödsystemen för strukturfondsprogrammen är preliminära i väntan på den konsekvensanalys som lagtinget har beställt."

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Mats Perämaas ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Därmed är 47.04 godkänd.

  Föreläggs 47.05. Godkänd.

  Föreläggs 47.15.

  Ltl Brage Eklund

  Tack, fru talman! Jag vill att följande text införs i detaljmotiveringen under moment 47.15.44: ”Utskottet noterar att ett stort investeringsintresse och behov råder bland jordbrukarna, för att jordbruket skall stå rustade för framtiden och möta upp mot livsmedelsindustrins behov på större volymer och nya grödor, är det viktigt att tillräckliga anslag finns budgeterade för investeringar. Trädgårdsnäringen som genererar de största intäkterna inom jordbruket har de senaste åren inte varit prioriterade, därför föreslår utskottet att anslaget under moment 47.15.44. höjs med 500.000 euro för att utvecklingen i trädgårdsnäringen motsvarar livsmedelsindustrins önskemål.”.

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Eklunds förslag.

  Talmannen

  Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att följande text införs i detaljmotiveringen under moment 47.15.44: ”Utskottet noterar att ett stort investeringsintresse och behov råder bland jordbrukarna, för att jordbruket skall stå rustade för framtiden och möta upp mot livsmedelsindustrins behov på större volymer och nya grödor, är det viktigt att tillräckliga anslag finns budgeterade för investeringar. Trädgårdsnäringen som genererar de största intäkterna inom jordbruket har de senaste åren inte varit prioriterade, därför föreslår utskottet att anslaget under moment 47.15.44. höjs med 500.000 euro för att utvecklingen i trädgårdsnäringen motsvarar livsmedelsindustrins önskemål.”.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Ltl Anders Eriksson

  Redogörelsen är absolut riktig, men jag önskar öppen omröstning i denna viktiga fråga.

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag understöder förslaget om öppen omröstning.

  Talmannen

  Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit öppen omröstning. Öppen omröstning kommer därför att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna Mika Nordberg och Katrin Sjögren att biträda vid omröstningen.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Brage Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Upprop.

  Omröstningen har utfallit så att 18 ja-röster har avgetts, 9 nej-röster och 3 ledamöter var frånvarande. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Därmed är 47.15 godkänd.

  Förläggs 47.16. Godkänd.

  Förläggs 47.17. Godkänd.

  Förläggs 47.21. Godkänd.

  Förläggs 47.22. Godkänd.

  Förläggs 47.24. Godkänd.

  Förläggs 47.25.

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! I likhet med förslag under ett annat strukturfondsmoment så föreslår jag har att i betänkandet under moment 47.25. införs ett ersättande stycke med följande lydelse: "Utskottet betonar att finansieringsramen och stödsystemen för strukturfondsprogrammen är preliminära i väntan på den konsekvensanalys som lagtinget har beställt."

  Vtm Viveka Eriksson

  Talman! Jag understöder ltl Perämaas förslag.

  Talmannen

  Ltl Mats Perämaa, understödd av vtm Viveka Eriksson, har föreslagit att i betänkandet under moment 47.25. införs ett ersättande stycke med följande lydelse: "Utskottet betonar att finansieringsramen och stödsystemen för strukturfondsprogrammen är preliminära i väntan på den konsekvensanalys som lagtinget har beställt."

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Mats Perämaas ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Därmed är 47.25 godkänd.

  Föreläggs 47.30. Godkänd.

  Föreläggs 47.44. Godkänd.

  Föreläggs 47.55. Godkänd.

  Föreläggs 47.58. Godkänd.

   

  Avdelning 48. Trafikavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter (VR)

  Föreläggs kapitel 48.01

  Ltl Torsten Sundblom

  Tack, fru talman! Jag föreslår att anslaget under moment 48.01.01 Trafikavdelningens allmänna förvaltning-verksamhetsutgifter (VR) sänks med 226.000 till 1 070 000 euro.

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag understöder förslaget.

  Talmannen

  Ltl Torsten Sundblom, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att anslaget under moment 48.01.01 Trafikavdelningens allmänna förvaltnings verksamhetsutgifter (VR) sänks med 226.000 till 1 070 000 euro.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Torsten Sundbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

   

   

   

  Ltl Katrin Sjögren

  Talman! I enlighet med budgetmotion 49 föreslår jag att i motiveringen under momentet 48.01.01, trafikavdelningens allmänna förvaltning, verksamhetsuppgifter (VR) infogas ett nytt fjärde stycke enligt följande:" Personbiljetter för turister och tillfälliga besökare undersöks samt samma årskort införs för alla ålänningar."

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag understöder förslaget.

  Talmannen

  Ltl Katrin Sjögren, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att i motiveringen under momentet 48.01.01, trafikavdelningens allmänna förvaltning, verksamhetsuppgifter (VR) infogas ett nytt fjärde stycke enligt följande: "Personbiljetter för turister och tillfälliga besökare undersöks samt samma årskort införs för alla ålänningar."

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Katrin Sjögrens ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Därmed är 48.01 godkänd.

   

  Föreläggs 48.05. godkänd.

  Föreläggs 48.10. godkänd.

  Föreläggs 48.20.

  Ltl Axel Jonsson

  Fru talman! Jag föreslår att anslaget under moment 48.20.22. ”Upphandling av sjötrafik – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 710.000 euro.

  Ltl Anders Eriksson

  Jag tycker det är ett bra förslag som jag vill understöda.

  Talmannen

  Ltl Axel Jonsson, understödd av ltl Anders Eriksson, har föreslagit att anslaget under moment 48.20.22. ”Upphandling av sjötrafik – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 710.000 euro. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Axel Jonssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Därmed är 48.20. godkänd.

   

  Föreläggs 48.21.

  Ltl Torsten Sundblom

  Tack, fru talman! Under motiveringen till moment 48.21.22.linjetrafiken – verksamhetsutgifter (VR) införs följande text ”Schemalagda trafikuppehåll för matraster införs på samtliga linfärjor”. Helt enligt motion nr 5.

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Torsten Sundblom, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att under motiveringen till moment 48.21.22.linjetrafiken – verksamhetsutgifter (VR) införs följande text ”Schemalagda trafikuppehåll för matraster införs på samtliga linfärjor”.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Torsten Sundbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Därmed är 48.21. godkänd.

  Föreläggs 48.30.

  Ltl Tony Asumaa

  Fru talman! Jag föreslår ett tillägg till finans- och näringsutskottets betänkande att under motiveringen till moment 48.30.77 Vägutbyggnads- och förbättringsarbeten fogas följande text: ”bilaga 4 – Beskrivning av investeringsprojekt – budget 2014, kompletteras med projektet ”Landsväg nr 3 Lemströms kanal – Söderby, separat gång- och cykelväg”.

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Tony Asumaa, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att under motiveringen till moment 48.30.77 Vägutbyggnads- och förbättringsarbeten fogas följande text: ”bilaga 4 – Beskrivning av investeringsprojekt – budget 2014, kompletteras med projektet ”Landsväg nr 3 Lemströms kanal – Söderby, separat gång- och cykelväg”.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Tony Asumaas ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Därmed är 48.30. godkänd.

   

  Föreläggs 48.31. Godkänd.

  Föreläggs 48.70. Godkänd.

  Föreläggs avdelning 49 - Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån och finansiella poster.

  Föreläggs 49.01. Godkänd.

  Föreläggs 49.90. Godkänd.

  Föreläggs 49.98. Godkänd.

  Därmed är utgifterna godkända.

   

  Föreläggs inkomsterna enligt avdelningar i sin helhet jämte detaljmotiveringar.

  Avdelning 31. Godkänd.

  Avdelning 32. Godkänd.

  Avdelning 33. Godkänd.

  Avdelning 34. Godkänd.

  Avdelning 35. Godkänd.

  Avdelning 36. Godkänd.

  Avdelning 37. Godkänd.

  Avdelning 38. Godkänd.

  Avdelning 39. Godkänd.

  Föreläggs de till betänkandet fogade tre klämförslagen var för sig.

  Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt.

  Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt.

  Föreläggs det tredje klämförslaget. Godkänt.

   

  Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering.

  Talmannen föreslår att den allmänna motiveringen föredras enligt mellanrubrikerna i betänkandet och att ändringsförslagen framläggs under respektive rubrik.

  Önskar en ledamot framföra förslag under en ny mellanrubrik som inte ingår i betänkandet ska sådana förslag framföras efter behandlingen av de rubriker som ingår i betänkandet. Kan förfaringssättet godkännas?

  Föreläggs rubriken Ekonomisk översikt. Godkänd.

  Föreläggs rubriken Landskapets budgetekonomi.

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag föreslår i enlighet med lagda reservation att det till betänkandets allmänna motivering under rubriken ”Landskapets budgetekonomi” fogas ett nytt sista stycke med följande lydelse: ”Utskottet ser med stor oro på de budgeterade inkomsterna samt utgifterna och deras framtida utveckling och förutsätter att landskapsregeringen i brådskande ordning kommer till lagtinget med en tilläggsbudget i syfte att göra nödvändiga inbesparingar som möjliggör en balans i den offentliga ekonomin fram till år 2016.”

  Vtm Viveka Eriksson

  Talman! Jag ber att få understöda ltl Perämaas förslag.

  Talmannen

  Ltl Mats Perämaa, understödd av vtm Viveka Eriksson, har föreslagit att det till betänkandets allmänna motivering under rubriken ”Landskapets budgetekonomi” fogas ett nytt sista stycke med följande lydelse: ”Utskottet ser med stor oro på de budgeterade inkomsterna samt utgifterna och deras framtida utveckling och förutsätter att landskapsregeringen i brådskande ordning kommer till lagtinget med en tilläggsbudget i syfte att göra nödvändiga inbesparingar som möjliggör en balans i den offentliga ekonomin fram till år 2016.”

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Mats Perämaas ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Ltl Gunnar Jansson

  Tack talman! Jag föreslår att det i utskottsbetänkandets allmänna motivering införs ett nytt sista stycke under rubriken Landskapets budgetekonomi enligt följande: ”Landskapsregeringen inleder omgående lagstiftning om att grunda ett ekonomiskt råd för landskapet, som ett samarbetsorgan mellan självstyrelsemyndigheterna, näringslivet och intresseorganisationerna för att främja ekonomin på Åland.” Med samma innebörd som budgetmotion nr 1.

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag understöder förslaget.

  Talmannen

  Ltl Gunnar Jansson, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att det i utskottsbetänkandets allmänna motivering införs ett nytt sista stycke under rubriken Landskapets budgetekonomi enligt följande: ”Landskapsregeringen inleder omgående lagstiftning om att grunda ett ekonomiskt råd för landskapet, som ett samarbetsorgan mellan självstyrelsemyndigheterna, näringslivet och intresseorganisationerna för att främja ekonomin på Åland.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Gunnar Janssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Ltl Brage Eklund

  Tack, fru talman! Jag föreslår att till allmänna motiveringen under rubriken ”Landskapets budgetekonomi”, fogas ett nytt stycke med följande lydelse: ”Målet är att bibehålla välfärden och utveckla det åländska samhället på lång sikt samtidigt som man skapar finansiellt utrymme för att trygga kärnområdena vård, skola och omsorg samt för nödvändiga framtidssatsningar. Den ekonomiska situationen med flera år av budgetunderskott kräver krafttag för att minska landskapets verksamhetsutgifter. Därför bör landskapets verksamhetsutgifter nästa år minskas med 5 procent. Landskapsregeringen återkommer i den första tilläggsbudgeten med konkreta sparåtgärder för 2014.”

  Ltl Anders Eriksson

  Jag understöder förslaget.

  Talmannen

  Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Anders Eriksson, har föreslagit att till allmänna motiveringen under rubriken ”Landskapets budgetekonomi”, fogas ett nytt stycke med följande lydelse: ”Målet är att bibehålla välfärden och utveckla det åländska samhället på lång sikt samtidigt som man skapar finansiellt utrymme för att trygga kärnområdena vård, skola och omsorg samt för nödvändiga framtidssatsningar. Den ekonomiska situationen med flera år av budgetunderskott kräver krafttag för att minska landskapets verksamhetsutgifter. Därför bör landskapets verksamhetsutgifter nästa år minskas med 5 procent. Landskapsregeringen återkommer i den första tilläggsbudgeten med konkreta sparåtgärder för 2014.”

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Brage Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Därmed är rubriken Landskapets budgetekonomi godkänd.

   

  Föreläggs rubriken Självstyrelseutveckling.

  Ltl Axel Jonsson

  Fru talman! Jag föreslår att texten under rubriken Självstyrelseutveckling under betänkandets allmänna motivering får följande tillägg: “Landskapsregeringen driver kraftfullt frågan om en justering av avräkningsgrunden i enlighet med nuvarande självstyrelselag.”

  Ltl Anders Eriksson

  Jag understöder det av Jonsson lagda förslaget.

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Även den liberala gruppen vill stöda det förslag som har lagts av ltl Jonsson.

  Talmannen

  Ltl Axel Jonsson, understödd av bl.a. ltl Mats Perämaa, har föreslagit att texten under rubriken Självstyrelseutveckling under betänkandets allmänna motivering får följande tillägg: “Landskapsregeringen driver kraftfullt frågan om en justering av avräkningsgrunden i enlighet med nuvarande självstyrelselag.”

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Ltl Anders Eriksson

  Den är riktig, men jag önskar öppen omröstning.

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag stöder förslaget om öppen omröstning.

   

  Talmannen

  Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit öppen omröstning. Öppen omröstning kommer därför att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna Torsten Sundblom och Åke Mattsson att biträda vid omröstningen.

  Öppen omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Axel Jonssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Upprop.

  Omröstningen har utfallit så att 18 ja-röster har avgetts, 9 nej-röster och 3 ledamöter var frånvarande. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Ltl Anders Eriksson

  Under ”Självstyrelseutveckling” med underrubriken ”Svenska språket” önskar jag foga ett nytt sista stycke enligt följande: ”För att möta den allvarliga situationen för vårt svenska språk kommer landskapsregeringen att fråga Finlands regering vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att självstyrelselagen framdeles skall följas. Vidare skall ÅSUB utreda vilka merkostnader som Finlands frångående av sina ursprungliga förpliktelser när det gäller svenska språket, har kostat, och kostar det åländska samhället. Landskapsregeringen informerar Sveriges regering om förhållandet samtidigt som landskapsregeringen begär hjälp för att vidmakthålla Åland svenskspråkigt framdeles.” Detta förslag är helt ordagrant det som den parlamentariska kommittén kom fram till en gång i tiden.

  Ltl Axel Jonsson

  Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit att det under ”Självstyrelseutveckling” inom allmänna motiveringarna med underrubriken ”Svenska språket” fogas ett nytt sista stycke enligt följande: ”För att möta den allvarliga situationen för vårt svenska språk kommer landskapsregeringen att fråga Finlands regering vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att självstyrelselagen framdeles skall följas. Vidare skall ÅSUB utreda vilka merkostnader som Finlands frångående av sina ursprungliga förpliktelser när det gäller svenska språket, har kostat, och kostar det åländska samhället. Landskapsregeringen informerar Sveriges regering om förhållandet samtidigt som landskapsregeringen begär hjälp för att vidmakthålla Åland svenskspråkigt framdeles. ”Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Därmed är rubriken Självstyrelseutveckling godkänd.

   

  Föreläggs rubriken Extern politik

  Ltl Katrin Sjögren

  Talman! Jag föreslår i enlighet med budgetmotion nr 15 att under Allmän motivering, Övriga extern politiska frågor s 8, infogas ett nytt första stycke:" Under år 2014 kommer B7-samarbetet mellan de sju Östersjö-öarna att omformas. För Ålands del avslutas samarbetet inkommande år."

  Vtm Viveka Eriksson

  Talman! Jag ber att få understöda ltl Sjögrens förslag.

  Talmannen

  Ltl Katrin Sjögren, understödd av vtm Viveka Eriksson, har föreslagit att under Allmän motivering, Övriga extern politiska frågor s 8, infogas ett nytt första stycke:" Under år 2014 kommer B7-samarbetet mellan de sju Östersjö-öarna att omformas. För Ålands del avslutas samarbetet inkommande år."

  ”Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Katrin Sjögrens ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Därmed är rubriken Extern politik godkänd.

   

  Föreläggs rubriken Samhällsservicereformen, landskapet och kommunerna

  Vtm Viveka Eriksson

  Talman! Under rubriken Samhällsservicereform ber jag att få framföra ett ändringsförlag som framgår av ltl Mats Perämaas och ltl Tony Asumaas reservation. En text med följande lydelse: ”Utskottet noterar att de ekonomiska verkningarna av de föreslagna samordningarna i den offentliga serviceproduktionen fortfarande saknas. Utskottet omfattar tankegångarna om att samordna vissa delar av samhällsservicen som handhas av kommunerna. Målet med samordningen ska vara kvalitetssäkring av servicen samt effektivisering och besparingar inom offentlig sektor. Enskilda människors behov ska stå i centrum och servicen fortsättningsvis ges nära människorna. Utskottet ser fördelar av att sammanföra service inom områdena socialtjänst, byggnadstillsyn, samhällsplanering samt väghållning så som landskapsregeringen föreslår. Innan beslut tas och lagar utarbetas måste dock de ekonomiska konsekvenserna för organisationsformerna vara tydligt definierade. Vid en samordning är det viktigt att en organisation har huvudansvaret för att undvika dragkamper mellan olika parter. Därför ska landskapsregeringen i det fortsatta arbetet pröva alternativa organisationsmodeller och tänkbara huvudmän.”

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Vtm Viveka Eriksson, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att i betänkandets Allmänna motivering under rubriken ”Samhällsservicereformen, landskapet och kommunerna” styckena 2, 3, att de styckena ersätts med texten som framgår av ltl Tony Asumaas och ltl Mats Perämaas reservation till betänkande.

  Kan redogörelsen anses tillräcklig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar vtm Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Därmed är rubriken Samhällsservicereformen, landskapet och kommunerna godkänd.

   

  Föreläggs rubriken Den digitala agendan. Godkänd.

  Föreläggs rubriken Näringslivets främjande.

  Ltl Anders Eriksson

  Under rubriken ”Näringslivets främjande, fokus på tillväxt” i allmänna motiveringarna vill vi införa ett nytt stycke:” Under året uppgör näringsavdelningen tillsammans med landskapsregeringens övriga avdelningar och enheter en tydlig och sammanhållen strategi för att underlätta företagande på Åland. Strategin strävar mot ett gemensamt mål att göra Åland till den mest företagsvänliga regionen i Norden.

  Ltl Axel Jonsson

  Jag understöder förslaget.

  Talmannen

  Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit att ett nytt stycke under Näringslivets främjande, fokus på tillväxt” i allmänna motiveringarna införs:” Under året uppgör näringsavdelningen tillsammans med landskapsregeringens övriga avdelningar och enheter en tydlig och sammanhållen strategi för att underlätta företagande på Åland. Strategin strävar mot ett gemensamt mål att göra Åland till den mest företagsvänliga regionen i Norden”.

   ”Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Därmed är rubriken Näringslivets främjande godkänd.

   

  Förläggs rubriken Arbetsmarknaden. Godkänd.

  Föreläggs rubriken Användning av penningautomatmedel. Godkänd.

  Förläggs rubriken Utbildnings- och kulturpolitik.

  Ltl Katrin Sjögren

  Talman! I enlighet med finansmotion nr 17 och Mats Perämaas med fleras reservation så föreslår jag att under betänkandets allmänna motivering under rubriken Utbildnings - och kulturpolitik införs ett stycke med följande lydelse: ”En revidering av grundskolelagen inleds med avseende att utveckla religionsundervisningen så att den blir ett icke valbart ämne samt oberoende av konfession eller åskådning.”

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Katrin Sjögren, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att under betänkandets allmänna motivering under rubriken Utbildnings - och kulturpolitik införs ett stycke med följande lydelse: ”En revidering av grundskolelagen inleds med avseende att utveckla religionsundervisningen så att den blir ett icke valbart ämne samt oberoende av konfession eller åskådning.”

  ”Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Ltl Katrin Sjögren

  Talman! Jag önskar öppen omröstning.

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Katrin Sjögren, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit öppen omröstning. Öppen omröstning kommer därför att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna Barbro Sundback och Runar Karlsson att biträda vid omröstningen.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Katrins Sjögrens ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Upprop.

  Omröstningen har utfallit så att 16 ja-röster har avgetts, 7 nej-röster, 4 ledamöter har avstått och 3 ledamöter var frånvarande. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Ltl Katrin Sjögren

  Talman! Jag fortsätter under utbildnings- och kulturpolitiken. I enlighet med budgetmotion nr 47 och enligt reservation från Mats Perämaa med flera föreslår jag att under betänkandets allmänna motivering under rubriken Utbildnings- och kulturpolitik infogas ett nytt stycke med följande lydelse: "En ungdomsgaranti med utbildningsgaranti, orientering och stöd i arbetslivet, språkutbildning för inflyttade barn och ungdomar, uppsökande ungdomsverksamhet och rehabilitering för att trygga ungdomars möjlighet till en meningsfull sysselsättning".

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag understöder förslaget.

  Talmannen

  Ltl Katrin Sjögren, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att under betänkandets allmänna motivering under rubriken Utbildnings- och kulturpolitik infogas ett nytt stycke med följande lydelse: "En ungdomsgaranti med utbildningsgaranti, orientering och stöd i arbetslivet, språkutbildning för inflyttade barn och ungdomar, uppsökande ungdomsverksamhet och rehabilitering för att trygga ungdomars möjlighet till en meningsfull sysselsättning".

  ”Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Katrin Sjögrens ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Ltl Katrin Sjögren

  Talman! Ytterligare under utbildning föreslår jag enligt budgetmotion nr 16 att under Allmän motivering, utbildnings- och kulturpolitik, infogas ett nytt sista stycke: enligt lydande: "För elever med annat modersmål är det viktigt att stärka både modersmål och svenska. Under året undersöks möjligheter till nätbaserad undervisning i olika språk och därefter kompletteras läroplanen."

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Katrin Sjögren, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att under Allmän motivering, utbildnings- och kulturpolitik, infogas ett nytt sista stycke enligt lydande: "För elever med annat modersmål är det viktigt att stärka både modersmål och svenska. Under året undersöks möjligheter till nätbaserad undervisning i olika språk och därefter kompletteras läroplanen."

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Katrin Sjögrens ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Därmed är rubriken Utbildnings- och kulturpolitik godkänd.

   

  Förläggs rubriken Hälso- och sjukvård. Godkänd.

  Föreläggs rubriken Socialvården. Godkänd.

  Förläggs rubriken Miljö och hållbar utveckling.

  Ltl Katrin Sjögren

  Talman! I enlighet med budgetmotion nr 41 så föreslår att under Allmän motivering, miljö och hållbar utveckling, infogas ett tillägg till andra stycket " Dessutom utarbetas hållbarhetskriterier för alla stöd och bidrag som administreras".

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Katrin Sjögren, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att under Allmän motivering, miljö och hållbar utveckling, infogas ett tillägg till andra stycket: "Dessutom utarbetas hållbarhetskriterier för alla stöd och bidrag som administreras".

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Katrin Sjögrens ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Därmed är rubriken Miljö- och hållbarhetsutveckling godkänd.

   

  Förläggs rubriken Trafik – och transportpolitik.

  Ltl Katrin Sjögren

  Talman! I enlighet med budgetmotion nr 42 så föreslår jag under rubriken Trafik – och transportpolitik att under Allmän motivering, kollektivtrafik, infogas ett nytt sista stycke " Dessutom kommer arbetsgruppen att göra en översyn av reseavdraget med syfte att förbättra, förenkla och miljöinrikta avdraget."

  Ltl Brage Eklund

  Jag understöder det nämnda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Katrin Sjögren, understödd av ltl Brage Eklund, att under Allmän motivering, kollektivtrafik, infogas ett nytt sista stycke " Dessutom kommer arbetsgruppen att göra en översyn av reseavdraget med syfte att förbättra, förenkla och miljöinrikta avdraget."

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Katrin Sjögrens ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Ltl Torsten Sundblom

  Fru talman! Jag föreslår helt enligt Mats Perämaas reservation att i betänkandes allmänna motivering under rubriken Trafik - och transportpolitik införs ett nytt stycke med följande lydelse: ”Arbetet med att bygga ett färjfäste på östra Föglö inleds omedelbart för att leda Kökartrafiken den vägen och arbetet med sikte på förbättrad förbindelse från fasta Åland till Föglö intensifieras. Prioriteringsförslag för övriga kortruttsprojekt lämnas till lagtinget i brådskande ordning.”

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Torsten Sundblom, understödd av ltl Mats Perämaa, föreslår att i betänkandes allmänna motivering under rubriken Trafik - och transportpolitik införs ett nytt stycke med följande lydelse: ”Arbetet med att bygga ett färjfäste på östra Föglö inleds omedelbart för att leda Kökartrafiken den vägen och arbetet med sikte på förbättrad förbindelse från fasta Åland till Föglö intensifieras. Prioriteringsförslag för övriga kortruttsprojekt lämnas till lagtinget i brådskande ordning.”

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Torsten Sundbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Därmed är rubriken Trafik – och transportpolitik godkänd.

   

  Begärs ytterligare ordet i fråga om betänkandets allmänna motiveringar?

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag föreslår att i den allmänna motiveringen på sidan 14 införs ett nytt stycke med rubriken ”Skatteåtgärder inom behörigheten” där följande motivering införs: ”Landskapsregeringen bereder under år 2014 en skatteåtgärd som för åländska återvändande studeranden, efter avslutade studier som lett till examen, möjliggör ett avdrag av kapitaldelen i ett studielån då förmånstagaren genom arbete förvärvar skattepliktiga inkomster i en åländsk kommun.”

  Vtm Viveka Eriksson

  Talman! Jag understöder ltl Perämaas förslag.

  Talmannen

  Ltl Mats Perämaa, understödd av vtm Viveka Eriksson, föreslår att i den allmänna motiveringen införs en ny rubrik ”Skatteåtgärder inom behörigheten” där följande motivering införs: ”Landskapsregeringen bereder under år 2014 en skatteåtgärd som för åländska återvändande studeranden, efter avslutade studier som lett till examen, möjliggör ett avdrag av kapitaldelen i ett studielån då förmånstagaren genom arbete förvärvar skattepliktiga inkomster i en åländsk kommun.”

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Mats Perämaa ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Enligt budgetmotion nr 12 så föreslår jag att i den allmänna motiveringen på sidan 10 görs en korrigering i tabellen så att konsumtionsutgifterna 2014 anges till 192 658 000 euro och att posten "-varav övriga utgifter" anges till 164 321 000 euro.

  Vtm Viveka Eriksson

  Talman! Jag ber att få understöda ltl Perämaas förslag.

  Talmannen

  Ltl Mats Perämaa, understödd av vtm Viveka Eriksson, föreslår att i den allmänna motiveringen på sidan 10 görs en korrigering i tabellen så att konsumtionsutgifterna 2014 anges till 192 658 000 euro och att posten "-varav övriga utgifter" anges till 164 321 000 euro.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Mats Perämaa ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Ltl Katrin Sjögren

  Talman! Budgetmotion nr 14 har ingen rubrik därför föreslår jag att under Allmän motivering, Flyktingmottagning, s21 infogas följande nya stycke "En policy för flyktingmottagning utarbetas i nära samarbete med kommunerna."

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag understöder förslaget.

  Talmannen

  Ltl Katrin Sjögren, understödd av ltl Mats Perämaa, föreslår att under Allmän motivering, Flyktingmottagning, infogas följande nya stycke "En policy för flyktingmottagning utarbetas i nära samarbete med kommunerna."

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Katrin Sjögrens ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

   

  Allmänna motiveringen är därmed behandlad.

   

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

  För kännedom

  3        Avgiftshöjning för tunga transporter

  Ltl Torsten Sundbloms skriftliga fråga (SF 1/2013-2014)

  En fråga ska besvaras inom 10 dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frågan. Det skriftliga svaret eller meddelande om att svar inte avges ska lämnas till lagtinget inom 10 dagar efter det att frågan överlämnade till landskapsregeringen. Frågan kan även besvaras muntligen vid ett plenum som infaller inom 10 dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frågan eller vid ett närliggande plenum i enlighet med talmannens beslut. Om frågan tas emot när lagtinget inte är samlat för plenum eller inom färre än 10 dagar för plenarperioden avslutas så ska svaret ges inom 10 dagar räknat från den dag lagtingets nästa plenarperiod börjar. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget och samtidigt ange orsaken till att svar inte ges.

  Plenum slutar

  Nästa plenum hålls 08.01.2014 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

  Jag önskar er alla en riktigt God jul och ett Gott Nytt År!