Digitala agendan, samordnad IT-förvaltning samt e-förvaltning

Budgetmotion BM 20/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: digital agenda, it, e-förvaltning


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter