Direktval av lantrådet

Lagmotion LM 2/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

I denna lagmotion föreslås att landskapslagen (1970:39) om lagstingsval och kommunalval ändras så att lantrådet väljs direkt av det åländska folket i stället för av lagtinget. Kompletterande ändringar föreslås i lagtingsordningen (2011:97), landskapslagen (1971:42) om Ålands landskapsregering, landskapslagen (2011:17) om valfinansiering, landskapslagen (2010:7) om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen samt landskapslagen (2015:25) om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar. När ändringen av lagtingsordningen trätt i kraft behöver det även göras vissa ändringar av arbetsordningen (2015:87) för Ålands lagting.


Åtgärder