Effektivering av vården av missbrukare på Åland

Åtgärdsmotion HM 7/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: missbrukare, vård, behandling, behandlingsform


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser