Ersättningar för olägenheter vid elavbrott

Lagmotion LM 3/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

I denna lagmotion föreslås att elabonnenterna skall erhålla s.k. standardersättning vid avbrott i eldistributionen. Ersättningen skall betalas av landskapet, varvid även PAF-medel skall kunna användas.


Åtgärder