Euroanpassning av vissa landskapslagar

Lagförslag FR 10/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: euro, nöjestillställning, bostadslån, parkeringsbot, ordningsbot, böter, dagsböter, parkeringsböter, Sidhänvisning: 57, 58, 99, 106, 115; Berörda lagar: landskapslag om ändring av 21 § landskapslagen om offentliga nöjestillställningar landskapslag om ändring av 12b § ellagen för landskapet åland landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om befrielse från användnings- och överlåtelserestriktioner för hyresfastigheter landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om parkeringsbot landskapslag om ändring av landskapslagen om föreläggande av ordningsbot vid vissa trafikförseelser landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om minsta penningbelopp av böter vid trafikförseelse


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Polisväsendet