Remissdebatt

  • Talmannen föreslår en gemensam diskussion för detta ärende och förslaget till andra tilläggsbudget för år 2021. Kan förslaget godkännas? Godkänt.