Förnyad klientavgiftslag

Lagförslag LF 32/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att klientavgiftslagen ändras för att utjämna och lindra ekonomiska orättvisor i hur avgifter uppbärs på olika omsorgsnivåer och för att styra socialservicen från service på institution till service inom öppenvården, med fokus på tidiga insatser som hemservice.
Avsikten är att den föreslagna lagändringen ska träda i kraft den 1 januari 2024.


Åtgärder