För kännedom

  • Utdrag ur protokollet

    Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 3 september 2014. Godkänt.