Förvaltningsuppgifter om djursjukdomar

Lagförslag LF 12/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: djursjukdom, djur, sjukdom, miljö, hälsoskydd, hälsoskyddsmyndighet
Berörda lagar: ll om ändring av ll om ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård