Förverkligande av förslag om skärgårdspolisen

Åtgärdsmotion HM 62/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: polis, skärgårdspolis, skärgård, säkerhet


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser