Fullvärdigt medlemskap för Åland i det formella nordiska samarbetet

Landskapsregeringens meddelande M 4/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: meddelande, medlemskap, formella nordiska samarbetet, nordiska samarbetet, nordiska rådet, nordiska ministerrådet,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser