Godkännande av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 9/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Sökord: fördrag, associeringsavtal, avtal, centralamerika, eu

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser