Godkännande av Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher samt förslag om ändring av lagen om sammankomster

Republikens presidents framställning RP 1/2021-2022 (slutbehandlat)  

Åtgärder