Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

  Diskussion.

  Ltl Harry Jansson

  Tack, talman! Lag- och kulturutskottet har handlagt frågan om ett partnerskaps- och samarbetsavtal mellan republiken Finland via Europeiska unionen och Kazakstan.

  Det här är ett handelsområde som inte är särskilt omfattande. Som också framgår av regeringens proposition till riksdagen gäller det ungefär 200 miljoner import från Kazakstan och 120 miljoner export. Det är kanske inte handel i första hand som är den främsta anledningen till denna form av avtal.

  Europeiska Unionen har ju olika typer av mekanismer för att knyta till sig länder som tidigare kanske har haft ett annat, lite mera främmande, styrelsesätt ur Europeiska unionens rättviseögon. Partnerskaps- och samarbetsavtalen är en sådan mekanism.

  Inom utskottet har vi konstaterat att det här är ett avtal som berör allt från handel, affärsverksamhet fram till mänskliga rättigheter, demokratiska principer och till och med bekämpning av terrorismen. Det är ett oerhört vidsträckt samarbetsavtal.

  Hur Åland kommer in i det här beror å att avtalet berör en rad områden som lagtinget har behörighet över och därför ska lagtinget också ge sitt bifall.

  Utskottet har konstaterat att landskapsregeringen har hanterat frågan på ett föredömligt sätt. Även republiken Finland har till den här delen iakttagit de internationella spelregler som bör gälla för självstyrelsen. Landskapsregeringen har varit involverad. I själva i avtalet finns det dels en reglering om hur Ålandsprotokollet ska hanteras och respekteras i förhållande till medlemskapet i den Europeiska unionen och även det faktum att när det gäller unionens exklusiva behörighet ska också Ålands särställning beaktas. Det här är föredömlig hantering.

  Därmed kan lag- och kulturutskottet på goda grunder rekommendera för lagtinget att vi tillsammans ger vårt samtycke till det begärda bifallet.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.

  Ärendets första behandling är avslutad.