Godkännande av Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändring och godkännande av avtalet om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av EU:s, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod. ...

Republikens presidents framställning RP 12/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändring och godkännande av avtalet om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av EU:s, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod. (RP 12/2014-2015)
Sökord: fördrag, kyoto, kyotoprotokollet, island, fn, eu, konvention, ramkonvention, klimat, klimatförändring,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser