Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

  Diskussion.

  Ltl Harry Jansson

  Tack, fru talman! God dag ärade kolleger. Den första av dagens tre lag- och kulturutskottsärenden handlar om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort.

  Som ni alla har läst så föreslår utskottet att lagtinget ger det begärda bifallet till avtalet till de delar det faller inom lagtingets behörighet.

  När det gäller allmänt Eucaris, det system som även de åländska myndigheterna är med och samverkar i så har utskottet funnit att det är ett bra system. Det ger poliserna möjlighet att agera gränsöverskridande och motverka allehanda former av brottslighet oavsett om det handlar om stulna bilar eller när det handlar om enskilda personers körförbud. Det är ett system som gagnar alla. Vi ska vara glada att den här typen av samverkan finns över gränserna.

  Vi föreslår bifall till förslaget.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.

  Ärendets första behandling är avslutad.