Godkännande och sättande i kraft av avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort

Republikens presidents framställning RP 1/2018-2019 (slutbehandlat)  

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Trafik