Remissdebatt

  • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Diskussion.


  • Tack, fru talman! Det här ärendet är ett liknande ärende som vi har behandlat flera gånger tidigare, alltså frågan om ett tilläggsavtal till ADR, transport av farligt gods på väg, vilket är en europeisk överenskommelse som vi har lämnat bifall till 2020 på eget initiativ.

    Just det här tilläggsavtal M347 handlar om att man har framförhållning i att godkänna också apkoppor inom riskklass tre i viruskategorier innan FN har beslutat om att ta i kraft det regelverket som reglerar i vilken riskklass apkoppor, den smittgruppen, ska tillhöra. Man är alltså förutseende och ser till att det går att transportera den här typen av virus på våra vägar. Finland har redan tagit det här och nu föreslår vi då att också lagtinget följer efter. Tack!


  • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet omfattas? Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.