Godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finlands regering och Sveriges regering om internationell taxitrafik på väg samt överenskommelsen om ändring av överenskommelsen om internationell taxitrafik på väg

Republikens presidents framställning RP 6/2022-2023 (slutbehandlat)  

Åtgärder