Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Diskussion.


 • Tack, talman! Ärade lagting! Som en liten komplettering av landskapsregeringens yttrande, som vi avgav den 24 augusti, så önskar jag upplysa lagtinget och i synnerhet lag- och kulturutskottet.

  Vår rekommendation är att lagtinget ska ge sitt bifall men att detta bifall omfattar såväl den som vi kan kalla för grundöverenskommelsen mellan Finland och Sverige och den inkluderar också den ändring av överenskommelsen som har vidtagits på senare tid. Det här är kanske ingen större principiell sak, men jag vill i alla fall förtydliga att landskapsregeringen till den delen avser att det inte finns förhinder till ingetdera, men det är principiellt viktigt att själva grundöverenskommelsen noteras särskilt. Det tillhör den kategorin ärenden där vi anser att lagtinget alltid ska vara med och sätta sitt godkännande bakom sådant som styr och påverkar det åländska samhället.

  I den här frågan är det av praktiska skäl som man en gång i tiden bestämde sig för att inleda diskussioner om vägtrafik, taxi, mellan Finland och Sverige. Men man började inledningsvis enbart med den norra landgränsen och därmed var det inte aktuellt att koppla in Åland överhuvudtaget. Däremot blev sedan överenskommelsen sist och slutligen så att det definierades inte bara särskilt att det gäller den delen. Så därför är lagtinget en del av det hela.

  Sedan, talman, kan vi konstatera att konventionsfrågan igen har dykt upp och kommer att aktualiseras i samband med ett annat ärende som också det ligger på lagtingets bord. Dessa gamla konventioner, som aldrig har förts till dåvarande landsting, kommer vi fortsättningsvis att ha med oss. Jag kan notera på landskapsregeringens vägnar att vi har ett särskilt ansvar på oss. När det gäller nya handläggare och jurister så bör de få en särskild duvning av den speciella problematiken i vårt system med äldre konventioner vars ursprungskonventioner aldrig förts till lagtinget för godkännande. Tack, talman!


 • Tack, talman! Tack vicelantrådet för presentationen. Trots att det kanske inte är vicelantrådets eget område så är det fint att han kunde hoppa in och ta det här.

  Man kan ju tänka sig att taxitrafik, i och med att vi inte har någon vägförbindelse direkt mellan Åland och Sverige, inte är så aktuellt.

  De facto så har det kommit till min kännedom att det har hänt ett flertal gånger sällskap har anlitat lite större taxibilar och på det viset kunnat ta sig till Sverige till olika tillställningar. Jag tror att det här är en jättebra sak för att kunna samåka och på det viset kunna nyttja sig av den service som taxinäringen erbjuder. Så jag är glad för det här.


 • Tack, talman! Tack ledamot Nordberg. Jag håller helt med. Med tanke på hur det i övrigt börjar bli allt svårare att ta sig till och från Åland osv. så får vi vara glada att den här typen av underlättande överenskommelser existerar.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 13:08

  Tack, fru talman! Det här ärendet kommer alltså till lag- och kulturutskottet. Vi inleder behandlingen redan i morgon.

  Jag tycker att vicelantrådet uttryckte det mycket bra. Jag kanske skulle välja ett annat ordval då det gäller just principen. I sak har det en praktisk stor betydelse, men också principiellt. Jag tänker också på ursprungskonventionerna. Vicelantrådet lyfte fram problematiken när det kommer nya tjänstemän som inte känner till ursprungskonventionerna, överenskommelserna och det här lagtinget kanske inte har gett sitt bifall, inte ens efterfrågats. Där behöver man upprätta ett system där Åland garanteras rätten att ge sitt bifall. Det här tycker jag att vi i utskottet ska påpeka när vi väl behandlar ärendet.

  Sedan lyfte ledamot Nordberg upp en mycket angelägen praktisk sak. Det är klart att den här överenskommelsen ska underlätta också för ålänningar att kunna ta sig ut österut eller västerut. Man kommer överens om en summa med trafikidkaren och får sitt bagage mycket smidigt till ett överenskommet ställe. Tack!


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet omfattas? Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.