Godkännande av överenskommelsen med Republiken Korea om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 12/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: rp, republikens presidents framställning, social trygghet, korea

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser