Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

  Diskussion.

  Ltl Carina Aaltonen

  Social- och miljöutskottet har behandlat överenskommelsen om social trygghet med Republiken Korea. Det är en liknande överenskommelse som Finland och Åland har med Australien, USA, Kanada, Indien och Kina och för närvarande har landskapsregeringen inte betalat ut någon arbetspension åt någon som är bosatt i Korea men ifall att så skulle ske har vi den här överenskommelsen. Utskottet föreslår att lagtinget ska ge det begärda bifallet.

  Talmannen

  Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.

  Ärendets första behandling är avslutad.